Zarządzanie stresem

Zarządzanie stresem

Formularz kontaktowy

Cel:

• Nauczenie się rozpoznawania przyczyn i objawów stresu w pracy.
• Rozwijanie postaw i nabycie umiejętności stosowania  technik redukujących napięcie.
• Rozwijanie kompetencji obniżających negatywne emocje i poczucie presji w zespole na rzecz współpracy i efektywnej realizacji zadań.
 
 
Zakres merytoryczny:
 
Moduł I Ja i stres: Co mnie stresuje w pracy?
 
• diagnoza własnego stylu reagowania na stres
• odkrywanie indywidualnych obszarów szczególnie wrażliwych na stres
• czy jestem odporny na stres? – co mnie regeneruje? Gdzie szukam wsparcia w sytuacjach trudnych?
• pozytywne i negatywne aspekty stresu - kiedy i jak konstruktywnie wykorzystać energię stresu?
 
Moduł II Czy znam swój organizm i czy dbam o niego?
 
• zasady optymalnego funkcjonowania organizmu – na poziomie ciała, emocji, umysłu
 
Moduł III Techniki antystresowe
 
• techniki oddechowe
• trening  autogenny z wizualizacją
• trening  Jacobsona
• elementy tai-chi i
 
Moduł IV Rytmy bioenergetyczne i kontrola stresu
 
• praca a stres – diagnoza najbardziej stresujących obszarów w pracy zawodowej – test „Stresariusz”
• pracoholizm i jego pułapki
• zasady dysponowania energią w zgodzie z rytmem bioenergetycznym
• budowanie wiary w siebie
• asertywność
 
Moduł V Rola managera
 
• po czyjej stoję stronie? – radzenie sobie z presją i manipulacjami ze strony podwładnych
• „między młotem a kowadłem” – dylemat: spełniać oczekiwania Zarządu czy oczekiwania kolegów z pracy?
• planowanie i organizacja pracy, czyli jak nie musieć pracować pod presją czasu
• podejmowanie i komunikowanie trudnych decyzji
• rozwiązywanie konfliktów w zespole
• radzenie sobie z oporem przed zmianą i delegowaniem
• style kierowania – budowanie autorytetu menedżera
• odkrywanie źródeł stresu u innych
• „Stress Manual” czyli jak edukować swoich podwładnych o negatywnych skutkach stresu
 
Przewidywane efekty szkolenia:
 
• wzrost kompetencji w zakresie zarządzania stresem i emocjami,
• uzyskanie informacji zwrotnych na swój temat w zakresie zarządzania emocjami i uzyskanie wskazówek do dalszego doskonalenia się,
• zwiększenie samoświadomości w aspekcie kompetencji emocjonalnych niezbędnych do rozwoju siebie w roli managera,
• rozwinięcie umiejętności wywierania pozytywnego wpływu na efektywność pracy zespołu,
• rozwinięcie inteligencji emocjonalnej w zespole i poznanie sposobów jej zastosowania.
 

Czas trwania: 2 dni 

 

Doskonalone kompetencje: 

Organizacja pracy/ Zarządzanie emocjami/ Rozwój własny/ Rozumienie innych – empatia/ Work/Life Balance/ Rozwijanie podwładnych

Metodologia:

Zajęcia mają charakter warsztatowy i obejmują ćwiczenia zespołowe i indywidualne, analizy przypadków, symulacje, mini wykłady połączone z dyskusją oraz technikę „burzy mózgów”. Podczas warsztatu stosujemy narzędzie PPR („Personal Progress Roadmap”, które pozwala na monitorowanie wdrożenia wiedzy w praktyce zawodowej).

 

Skontaktuj się z nami