Menedżer jako coach i mentor rozwoju pracowników

Menedżer jako coach i mentor rozwoju pracowników

Formularz kontaktowy

Zakres merytoryczny:

 • Czym jest rozwój? - Rozwój jako zmiana
 • Rozwój w ujęciu systemowym - zasada 70:20:10
 • Znaczenie rozwoju podwładnych w budowaniu zaangażowania i zarządzaniu talentami
 • Coachingowy styl zarządzania i jego praktyczne zastosowanie
 • Coach i mentor – dwie główne role w menedżera w rozwoju podwładnych
 • „Niezbędnik” coacha i mentora:
  • Podstawowe zasady i założenia leżące u podstaw sztuki prowadzenia rozmów coachingowych i mentoringowych
  • Mapa kompetencji „KOMPAS” – przegląd kluczowych umiejętności (kontraktowanie, odkrywanie, motywowanie, planowanie, angażowanie, stymulowanie)
  • „Ja w roli menedżera – coacha i mentora – co chcę zaoferować innym?”
  • Model „MAPA” (Możliwości – Aspiracje – Plan - Akcja) – jako bazowy szkielet rozmowy rozwojowej
  • Umiejętności i narzędzia stosowane na poszczególnych etapach rozmowy rozwojowej
 • Ustalenie celów rozwojowych SMART
 • Motywowanie do zmiany rozwojowej
 • Tworzenie planu rozwoju
 • Bariery w zarządzaniu rozwojem podwładnych i jak sobie z nimi radzić
 • Arsenał menedżera - narzędzia rozwojowe, którymi może posłużyć się menedżer
 • Własne postanowienia rozwojowe – indywidualne zobowiązania uczestników

Czas trwania: 2 dni

Doskonalone kompetencje:

Motywowanie innych/ Przywództwo/ Rozumienie innych – empatia/ Dbałość o zespół/ o podwładnych/ Rozwijanie podwładnych/ Komunikacja/ Zręczność interpersonalna/ Motywowanie innych/ Zarządzanie konfliktem/ Rozwiązywanie problemów/ Odwaga menedżerska/ Orientacja na wynik/ Budowanie  efektywnych zespołów/ Asertywność/ Wywieranie wpływu/ Zarządzanie emocjami/ Docenianie różnorodności (diversity appeciation)

Metodologia: mini wykłady, dyskusje w grupach, ćwiczenia w parach i w grupach, ćwiczenia indywidualne, action learning,  case study, praca z metaforą, praktyka uważności, indywidualne prace na forum grupy

Skontaktuj się z nami