Getting Things Done dla liderów – czyli skuteczne zarządzanie czasem dla liderów

Getting Things Done dla liderów – czyli skuteczne zarządzanie czasem dla liderów

Cel szkolenia:

Optymalizacja swoich działań pod kątem zwiększenia efektywności pracy oraz zadbanie o work-life balance poprzez:

 • poznanie swoich naturalnych predyspozycji związanych z rytmem pracy, orientacja na cel i proces, regeneracja energii
 • poznanie technik planowania i organizacji pracy ułatwiających optymalizację działania
 • nabycie wiedzy i umiejętności czerpania z zasobów i energii zespołu
 • podniesienie umiejętności partnerskiej komunikacji
 • rozwiniecie IE (Inteligencji Emocjonalnej)
 • poznanie technik redukujących napięcie

Zakres tematyczny:

 • Klasyka, czyli koncepcja skuteczności osobistej wg Coveya – 7 nawyków: pro aktywność, wizja celu, priorytetyzacja, postawa ++, zrozumienie, synergia, dążenie do równowagi – ostrzenie piły.
 • Radzenie sobie ze stresem: Rozpoznanie czynników powodujących stres w pracy.
 • Diagnoza aktualnego stanu napięcia w ciele - tworzenie portretu bioenergetycznego: diagnoza własnego stylu reagowania na stres, odkrywanie indywidualnych obszarów szczególnie wrażliwych na stres, pozytywne i negatywne aspekty stresu - kiedy i jak go wykorzystać.
 • Zasady budowania dobrej atmosfery w zespole.
 • Inteligencja emocjonalna w kierowaniu, podstawy dobrego kontaktu, umiejętność słuchania i dostrajania się do partnera, blokady komunikacyjne w grupie i ich przyczyny, rozwiązywanie sporów, rola asertywności  i postawy ++ w relacjach zawodowych, wyzwalanie efektu synergii w zespole.
 • Planowanie jako warunek sukcesu. Wytyczanie i definiowanie celów, określanie priorytetów, delegowanie i podejmowanie decyzji.
 • Rozpoznanie i uwzględnianie rytmów bioenergetycznych w planowaniu działań.
 • Diagnoza własnego stylu zarządzania czasem
 • Techniki antystresowe: techniki oddechowe, techniki mindfullness, trening autogenny z wizualizacją
 • Kierowanie motywacją osobistą – pozytywne programowanie.

Czas trwania: 2 dni

Doskonalone kompetencje:

Orientacja na wynik/ Wzbudzanie zaufania/ Zarządzanie złożonością (complexity management)/ Planowanie i ustalanie priorytetów/ Rozwój własny/ Dbałość o zespół/ o podwładnych/ Radzenie sobie w sytuacjach niejasnych/ Work/Life Balance/ Negocjowanie/ Komunikacja/ Zręczność interpersonalna/ Zarządzanie emocjami/ Rozumienie innych- empatia/ Delegowanie/ Organizacja pracy/ Wywieranie wpływu

Metody szkoleniowe: ćwiczenia relaksacyjne z muzyką, wizualizacja, ćwiczenia bioenergetyczne, testy, kwestionariusze, praca w grupach, psychorysunek, case study, zadania zespołowe przeplatane mini wykładami.  Autoanaliza i strategie rozwoju na bazie techniki SWOT-a  osobistego, techniki zaczerpnięte z NLP, koncepcji Coveya i Lowena.