Przywództwo sytuacyjne

Przywództwo sytuacyjne

Cel szkolenia:

  • Zdobycie umiejętności rozpoznawania etapu rozwoju podwładnego oraz związane z nim predyspozycje i potrzeby.
  • Zdobycie wiedzy w jaki sposób motywować i rozwijać podwładnych poprzez udzielanie informacji zwrotnych 
  • Poznanie własnego preferowanego stylu przywództwa, silnych stron i obszarów wymagających rozwoju

Zakres merytoryczny:

Warsztat bazuje na koncepcji przywództwa sytuacyjnego opracowanej przez Paula Hersey’a i Kennetha Blancharda. Koncepcja ta zakłada, że wraz z rozwojem pracowników zmieniają się nie tylko ich kompetencje, lecz także motywacja oraz oczekiwania wobec przełożonych. Dlatego aby skuteczne motywować pracowników, należy rozwinąć umiejętność diagnozowania ich możliwości oraz motywacji, aby dopasowywać do nich styl motywowania i kierowania.

Szef powinien dostarczać swojemu podwładnemu tego, czego podwładny potrzebuje. 

Ta koncepcja oferuje nie tylko narzędzia umożliwiające zwiększanie zaangażowania pracowników, ale także stanowi bazę do rozwoju wszystkich innych umiejętności menedżerskich, więc może być wykorzystywana w dalszych projektach szkoleniowych.

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia:

  • Co nas motywuje – dyskusja na temat roli menedżera
  • Model chce / potrafi – zadania menedżera wobec pracowników na różnym etapie rozwoju 
  • Rozpoznawanie etapu rozwoju pracownika – check-lista umożliwiająca diagnozę
  • Jak postępować z pracownikiem na poszczególnych etapach rozwoju? Cztery style przywództwa
  • Diagnoza własnego stylu przywództwa przez uczestników – kwestionariusz samooceny
  • Zachowania wspierające i instruujące – ćwiczenia wybranych technik: delegowanie zadań, udzielanie pozytywnej i negatywnej informacji zwrotnej, wybrane techniki komunikacyjne
  • Ćwiczenie rozmów menedżerskich – wykorzystanie przykładów z praktyki uczestników

Czas trwania: 2 dni

Doskonalone kompetencje: Budowanie  efektywnych zespołów/ Wzbudzanie zaufania/ Odwaga menedżerska/ Współpraca/ Świadomość biznesowa/ Podejmowanie decyzji/ Przywództwo/ Rozwiązywanie problemów/ Zręczność organizacyjna/ Zręczność interpersonalna/ Motywowanie innych/ Relacje z innymi/ Komunikacja/ Docenianie różnorodności (diversity appeciation)/ Dbałość o zespół/ o podwładnych/ Rozwijanie podwładnych/ Delegowanie/ Rozumienie innych – empatia/ Asertywność/ Zarządzanie emocjami/ Wywieranie wpływu

Metodologia: stosunek teorii i praktyki podczas zajęć wynosi ok. 30% do 70%. Stosowane metody szkoleniowe:  mini-wykład  dyskusje grupowe  ćwiczenia na forum  ćwiczenia i symulacje w parach.