Motywowanie pozafinansowe

Motywowanie pozafinansowe

Formularz kontaktowy

Cel:

 • Zrozumienie istoty motywacji i motywowania
 • Poznanie wiodących koncepcji motywacyjnych i ich praktycznego zastosowania
 • Rozwinięcie umiejętności auto motywacji i motywowania innych

Zakres merytoryczny:

 • Czym jest motywacja i motywowanie? Czy motywowanie jest potrzebne?
 • Praktyczne zastosowania wniosków, które płyną ze współczesnych teorii motywacyjnych
 • Motywacja 3.0 - teorie samookreślenia i auto determinacji
 • Sztuka auto motywacji - w poszukiwaniu nadrzędnego celu, misji, głębszego znaczenia
 • Mapa zespołu i tworzenie indywidualnych strategii motywacyjnych dla różnorodnych pracowników
 • Elastyczność w stosowaniu stylów zarządzania
 • Motywowanie poprzez konstruktywny feedback i budowanie relacji opartych na szacunku, zaufaniu i otwartości
 • Budowanie świadomości w zakresie własnego potencjału liderskiego – motywowanie siebie i motywowanie innych

Czas trwania: 2 dni

Doskonalone kompetencje:

Przywództwo/ Motywowanie innych/ Zręczność interpersonalna/ Dbałość o zespół/ o podwładnych/  Rozwijanie podwładnych/ Budowanie  efektywnych zespołów/ Rozwój własny/ Orientacja na wynik/ Komunikacja/ Relacje z innymi

Metodologia: mini wykłady, dyskusje w grupach, ćwiczenia w parach i w grupach, ćwiczenia indywidualne, action learning,  case study, praca z metaforą, praktyka uważności, indywidualne prace na forum grupy

Skontaktuj się z nami