Agnieszka Piątkowska

Agnieszka Piątkowska

Partner i Career Coach w firmie Ready to Jump.  Międzynarodowy ekspert ds. rekrutacji posiadający ponad 13 letnie doświadczenie  w zarządzaniu projektami rekrutacyjnymi w obszarze „supply chain & procurement” w  regionie Europy Centralno Wschodniej dla globalnych organizacji.  Partner w międzynarodowej  firmie rekrutacyjnej Big Fish specjalizującej się w obszarze „supply chain”. Zajmuje się procesami rekrutacyjnymi średniej i wyższej kadry menedżerskiej oraz wysoko specjalistycznymi projektami rekrutacyjnymi (ponad 98% „hit rate”/ rynek kandydata). Aktywnie wspiera i buduje employer branding swoich klientów. Posiada wieloletnie doświadczenie w tzw. projektach typu „green field” – rekrutacja kadry dla nowych inwestycji.  Międzynarodowy trener wewnętrzny/ mentor  Big Fish z zakresu rekrutacji i selekcji. Członek międzynarodowego zespołu  przeprowadzającego ocenę kandydatów. Ekspert  Polskiego Forum HR z zakresu rekrutacji permanentnej. Twórca programów szkoleniowych Instytutu Profesjonalnej Rekrutacji. Dyplomowany Asesor - Akademia Asesora – Ernst & Young Academy of Business. Twórca modelów kompetencyjnych i programów rozwojowych dla kadry zakupowej (m.in. „Procurement Leaders Academy”). Od 2009r. wykłada „Zarządzanie karierą w Zakupach” w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Twórca programu szkoleniowego „Career Management in Purchasing”. Współpracuje z Akademią Leona Koźmińskiego w zakresie seminariów i spotkań dla słuchaczy studiów podyplomowych  w obszarze rozwoju kompetencji i zarządzania karierą.  Doradca  i trener  kariery, twórca narzędzi do zarządzania karierą.  Autor „CareerFreak” strony  dotyczącej  zarządzania własną karierą https://www.facebook.com/career.fr oraz wielu artykułów związanych z tematyką zarządzania i rozwoju kariery. Coach współpracujący w ramach programów „career transitioning/ outplacement” z wyższą kadrą menedżerską. Absolwentka Akademii Leona Koźmińskiego, Bradford University (International Business Management, stopień magistra, studia prowadzone  w j. angielskim),  SGH (Doradztwo Zawodowe, Kierowanie Rozwojem i Coaching, studia podyplomowe) oraz ALK (Controlling Personalny, studia podyplomowe).


Wisława Grabarczyk - Kostka

Wisława Grabarczyk - Kostka

Psycholog biznesu, trener, coach, konsultant ds. rozwoju zasobów ludzkich. Członek EATA (Europejskiego Stowarzyszenia Analizy Transakcyjnej  - w trakcie certyfikacji międzynarodowej). Specjalizuje się w szkoleniach  z zarządzania zasobami ludzkimi oraz psychologią negocjacji i sprzedaży. Absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza oraz studiów podyplomowych Zarządzania Kadrami w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Posiada licencję Instituto Italiano di Programmazione Neurolinguistica i Mistrza Praktyka w Instytucie NLP w Warszawie. Ukończyła 2-letni staż psychoterapii Gestalt w Krakowie oraz intensywny kurs psychoterapii charakterologicznej u Jacka Santorskiego. Ma za sobą liczne szkolenia z dziedziny komunikacji, asertywności, negocjacji, bioenergetyki, ekspresji twórczej. Jest recenzentem oraz redaktorem merytorycznym serii psychologicznych w Domu Wydawniczym REBIS. Doktorantka w Łódzkim Towarzystwie Naukowym. Jest autorką wielu gier negocjacyjnych i metodologii do badania kompetencji negocjacyjnych dla Academy of Business Ernst & Young.  


Wiesława Serkowska

Wiesława Serkowska

Coach i trener biznesu od 1996r. aktywnie działająca w branży doradczo-szkoleniowej dla biznesu. Posiada bogate doświadczenie w zróżnicowanych  formach rozwoju liderów: coachingu, szkoleniach, warsztatach, doradztwie, A&DC, a także praktykę  w zarządzaniu ludźmi. Zrealizowała  ponad 2000 godz. coachingu w następujących obszarach: style przywódcze i ich rozwój, inteligencja emocjonalna, uważność i empatia (mindfulness & compassion), myślenie strategiczne i kreowanie wizji , zarządzanie zespołem, przygotowanie do objęcia nowej roli zawodowej i adaptacja w tej roli, rozwój i motywowanie pracowników , asertywność i etyczne wywieranie wpływu, budowanie partnerskich relacji biznesowych  Posiada doświadczenie biznesowe w prowadzeniu firmy (partner zarządzający/ dyrektor zarządzający) i zarządzaniu ludźmi, doradcze, trenerskie i coachingowe w projektach dla kadry kierowniczej i zarządów firm, a także doświadczenie terapeutyczne.

Realizowała projekty dla wiodących  firm z różnych sektorów mi.in AIG Bank, Avon Cosmetics, Avon Operations, BGŻ, Bank Zachodni WBK, Chipita, Coca-Cola, Edica, Edipresse, Egis Polska, Ernst & Young GlaxoSmithKline, Huthinson, ING Usługi Finansowe, Johnson & Johnson, Lucent Technologies, Mercedes Benz, Mesko, Microsoft, Nordea Bank, Philip Morris, Polski Holding Obronny, Proama, Provident, PLL LOT SA, Raiffeisen Bank, Rettig Heating, Reuters, Sita Polska, Skandia, Wars SA. Absolwentka studiów magisterskich SWPS – Psychologia. Akredytowany Coach - Coach Supervision Program – Academy of Executive Coaching- zakończony egzaminem u niezależnych asesorów brytyjskich, akredytacja coacha i superwizora coachingu w Izbie Coachingu, Certyfikat Coacha International Coaching Community. Kompetencyjne modele przywództwa –  Workitect, USA, 360 Feedback –  Vector Group, GB, Certyfikacja trenerska firm Zenger Miller i Learning International (AG), Certyfikat Nauczyciela Vedic Art. Absolwentka – 2 letniego programu psychologii kontemplatywnej (mindfulness & compassion) opartego na programie nauczania w Naropa University w USA. Współtwórca Izby Coachingu, członek założyciel Polskiej Izby Firm Szkoleniowych .Należy do dwóch wiodących organizacji coachingowych: ICF oraz ICC i stosuje ich standardy pracy.


Marcin Żółtak

Marcin Żółtak

Od 2003 pracuje głównie jako konsultant OD (Organization Development) specjalizując się w problematyce wdrażania użytecznych zmian organizacyjnych w dużych, międzynarodowych organizacjach. Pracuje głównie projektowo, współdziałając z wewnętrznymi zespołami i zarządami. Prowadzi projekty głównie w oparciu o metodyki systemowe: Viable System Model, Soft Systems Methodology, Human Performance Techology, Big Group Methodolgy. Prowadził projekty dla ponad 140 Klientów w Polsce, Niemczech, Austrii, Szwecji. Prowadzi blog poświęcony rozwojowi organizacji i wprowadzaniu zmianom w nich: www.zmianologia.pl. Jest współtwórcą metodyki uczenia się w miejscu pracy LETS  http://lets.consulting/ wykorzystywanej w procesach zmian. Prowadzi 25 godziny kurs „Myślenie systemowe” w organizacji na studiach MBA prowadzonych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Uzyskał certyfikat konsultanta rozwoju organizacji HDSTM (Human Systems Dynamics) w Human System Dynamics Institute. Ukończył również studia podyplomowe na Uniwersytecie w Milton Keys „Strategiczne zarządzanie zmianą w organizacji z wykorzystaniem podejścia systemowego (ISC). Posiada certyfikat psychoterapeuty systemowego 1 i 2 stopnia uzyskany w Wielkopolskim Towarzystwo Terapii Systemowej). Jest coachem ICC. Pracuje również w standardzie ORSC™ (Organization and Relationship Systems Coaching) i coachingu systemowego SCA (System Coaching Approach). Ukończył studia pedagogiczne na Wydziale Studiów Edukacyjnych w zakresie pedagogiki. Jest również doktorem nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki


Monika Gromadzka

Monika Gromadzka

Wykładowca akademicki (doktor nauk społecznych), trener, coach. Pracuje na Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie Otwartym UW. Przeprowadziła ponad 1000 godzin szkoleń i warsztatów, ok. 3 tysięcy godzin zajęć akademickich, pracowała również na stanowisku koordynatora ds. szkoleń. Jest absolwentką Szkoły Trenerów Biznesu prowadzonej przez Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA, a także posiada Międzynarodowy certyfikat (Certified Behavioral Consultant) wystawiony przez The Institute for Motivational Living uprawniający do korzystania z metodologii i narzędzi DISC, w tym testu kompetencji D3™ (DISC/TEAMS/VALUES). W ramach pracy trenerskiej prowadzi warsztaty komunikacji interpersonalnej, asertywności, organizacji czasu i radzenia sobie ze stresem, treningi umiejętności wychowawczych, a także autorski projekt efektywnego zarządzania własną drogą życiową. Cały czas doskonali swoje kompetencje uczestnicząc w różnorodnych kursach, jak również programach rozwoju zawodowego i osobistego.


Joanna Wasilewska

Joanna Wasilewska

Psycholog  biznesu, trener i coach z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym. Pomaga klientom w diagnozowaniu i rozwijaniu kompetencji ich pracowników. Kieruje się przesłaniem psychologii pozytywnej. Ważne jest dla niej wzmacnianie w ludziach tego, co stanowi ich siłę, koncentrowanie się na indywidualnych możliwościach i potrzebach. Wierzy, że maksymalizacja silnych stron prowadzi do najlepszych i najbardziej satysfakcjonujących rezultatów zarówno w życiu, jak i biznesie. Tym podejściem kieruje się dokonując diagnoz menedżerskich, prowadząc szkolenia oraz coaching indywidualny. Realizuje projekty międzynarodowe w języku polskim i angielskim. Absolwentka podyplomowego Studium trenerów przy Uniwersytecie Warszawskim, akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz studiów managerskich na Wydz. Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, Ukończone specjalizacje: Psychometria, Psychologia organizacji i pracy. Posiada certyfikat w zakresie stosowania narzędzia Extended DISC, certyfikat uprawniający do stosowania kwestionariuszy i testów firmy SHL oraz certyfikat praktyk NLP.


Adam Górecki

Adam Górecki

Praktyk zarządzania, interim manager, wykładowca, trener i konsultant. Realizuje projekty szkoleniowe i doradcze, które koncentrują się wokół rozwoju kompetencji menedżerskich w nowoczesnym, wysoce zmiennym środowisku biznesowym. Ekspert z dziedzin; zarządzania strategicznego, zespołami, przywództwa w zmianie, negocjacji, sprzedaży B2B i B2C, obsługi i budowy trwałych relacji z klientami CRM, prowadzenia spotkań - wystąpień, organizacji pracy i czasu, coachingu i On the Job Training. Posiada 26-letnie doświadczenie zawodowe zdobyte w międzynarodowych korporacjach, wzbogacone o wiele szkoleń krajowych i zagranicznych. Był wice szefem firm, ds. sprzedaży, w Yawal i Final S.A. w ramach projektu interim management. Był dyrektorem sprzedaży w: Amica Wronki, Electrolux Poland (reprezentował firmę odnośnie marek Electrolux, AEG, Zanussi), Merloni Indesit Polska (Ariston). Był szefem sprzedaży w Leroy Merlin Polska oraz IKEA w Polsce. Zarządzał działami sprzedaży liczącymi kilkadziesiąt osób oraz był odpowiedzialny za kilkusetmilionowe budżety sprzedaży. Absolwent studiów MBA oraz magisterskich w Wyższej Szkole Zarządzania w Warszawie (Polish Open University) oraz Oxford Brookes University. Zrealizował projekty dla firm z wielu branż, w tym finansowej, spożywczej, przemysłu ciężkiego i lekkiego, operatorów telefonii komórkowej oraz kilkunastu sieci detalicznych i hurtowych.


Katarzyna Bryczkowska

Katarzyna Bryczkowska

Trenerka Liderów Społeczności Lokalnych wg programu Rady Europy autorstwa J. Jacksona, trenerka, dyplomowany coach, doradczyni w zakresie zarządzania poprzez wartości i budowania kultury wewnątrzorganizacyjnej. Andragog - absolwentka Wydziału Pedagogicznego UW oraz CSR - Strategia Odpowiedzialnego Biznesu w Akademii Leona Koźmińskiego. Specjalizuje się w szkoleniach z przywództwa, przedsiębiorczości i ekonomii społecznej oraz w treningach z asertywności, komunikacji interpersonalnej w zespołach, świadomego zarządzania zespołem, planowania kariery zawodowej. Jako jedna z czterech osób w Polsce prowadzi szkolenia w Akademii Przywództwa wg. programu Rady Europy, w którym biorą udział polscy prezydenci, burmistrzowie i wójtowie. Kształci  również trenerów – współtworzyła i kierowała merytorycznie wszystkimi edycjami Szkoły Trenerów FRDL. Obecnie wiceprezeska zarządu Fundacji Kultury Dialogu, której misją jest przekształcenie sfery publicznej w Polsce w obszar dialogu i współpracy. Od 11 lat prowadzi firmę szkoleniowo-doradczą, gdzie wdraża i propaguje ideę Biznesu Społecznie Odpowiedzialnego. Absolwentka CSR w Akademii Leona Koźmińskiego. Stale współpracuje przy realizacji nowatorskich projektów szkoleniowo-doradczych z: Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej, Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Fundacją Miejsce Kobiet, Fundacją MaMa, Stowarzyszeniem OPTA oraz z wydawnictwem Ringier Axel Springer Sp. z o.o. Finalistka Bizneswoman Roku 2008 w Konkursie „Sukces Pisany Szminką“.


Małgorzata Stolarska

Małgorzata Stolarska

Doradca zawodowy, coach, wykładowca akademicki, trener. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Od 16 lat związana z doradztwem zawodowym. W latach 2000-2010 doradca zawodowy w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w WUP Kraków.  Współautor zeszytu metodycznego dla doradców zawodowych pt. „Rozwijanie indywidualnych cech ułatwiających zdobycie zatrudnienia” znany jako „Metoda Hiszpańska”. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu „Zarządzanie projektami UE” na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz „Doradztwo zawodowe” na Politechnice Krakowskiej”. Od 2010 roku działa jako niezależny specjalista w zakresie doradztwa zawodowego i coachingu. Jest absolwentką akredytowanego przez International Coach Federiation (ICF) międzynarodowego programu „The Art and Science of Coaching” w Erickson College International w Vancouver, realizowanego przez Wszechnicę Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Realizuje doradztwo w projektach społecznych w instytucjach penitencjarnych, oświaty, rynku pracy i pomocy społecznej. Przeprowadziła ponad 5000 godz. sesji indywidualnych i grupowych  min. z osobami wchodzącymi na rynek pracy, pracującymi, bezrobotnymi, zagrożonymi wykluczeniem społecznym, wykorzystując innowacyjne rozwiązania doradcze i coachingowe. Od 2010 r. wykładowca na studiach podyplomowych „Doradztwo zawodowe”, realizuje moduł „ Doradztwo i całożyciowe poradnictwo kariery” w Centrum Psychologii i Pedagogiki Politechniki Krakowskiej. Posiada bogate doświadczenie we współpracy z NGO jako współtwórca merytorycznych założeń projektów doradczo-szkoleniowych. Jest trenerem kadry urzędów pracy i autorem szkoleń z zakresu metodyki poradnictwa zawodowego, w tym metod
i narzędzi wykorzystywanych w poradnictwie zawodowym.


Magdalena Słodownik

Magdalena Słodownik

Coach, trenerka biznesu, ekspertka ds. komunikacji oraz założycielka Fit Spine - studia terapii ruchem i masażu. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w realizacji projektów z zakresu PR, zdobyte podczas pracy dla międzynarodowych korporacji i rodzimych organizacji pozarządowych. Członkini grupy trenerskiej, w ramach której prowadzi m.in. szkolenia z efektywnych sposobów radzenia sobie ze stresem i relaksacji. Absolwentka podyplomowego studium Coachingu i Mentoringu (Uniwersytet SWPS) oraz studium Trenerów Biznesu, Oświaty i Administracji (Uniwersytet SWPS). Dyplomowana instruktorka terapii ruchem (Open Mind Therapy Fitness School) oraz pilatesu (OM, Body Balanced Pilates School).


Dariusz Duszyński

Dariusz Duszyński

Trener z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń z zakresu obsługi produktów finansowych oraz procesów i sprzedaży w bankowości. Absolwent podyplomowego studium Trenerów Biznesu, Oświaty i Administracji (Uniwersytet SWPS). Aktualnie w trakcie podyplomowych studiów Technik Relaksacyjnych przy AWF Wrocław. Instruktor Chi Kung formy Jadeitowej Księżniczki (jedna z 6 osób w Polsce mających uprawnienia do nauczania tej formy: http://www.goldener-drache.com/pl/qigong-jadeitowa-ksiniczka.html). Członek grupy trenerskiej, w ramach której prowadzi m.in. szkolenia z efektywnych sposobów radzenia sobie ze stresem i relaksacji.


Michał Piątkowski

Michał Piątkowski

Manager ds. rekrutacji/Headhunter z ponad 14 – letnim doświadczeniem zawodowym, w tym 9 – letnim zdobytym m.in.: w międzynarodowej firmie Big Fish specjalizującej się w rekrutacji pracowników łańcucha dostaw, głównie w obszarach zakupowych, logistycznych i jakościowych. Doradca kariery/ Partner w firmie Ready to Jump specjalizującej się w świadczeniu kompleksowych usług HR zarówno dla klientów indywidualnych (doradztwo w karierze) jak i biznesowych (programy rozwojowe, szkolenia, outpacement, Assessment Center/Development Center). Współtwórca programu "Zarządzanie karierą w zakupach" realizowanego na Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu oraz programu "Career Management in Purchasing". Absolwent Studiów Podyplomowych Szkoły Głównej Handlowej kierunku Doradztwo Zawodowe, Kierowanie Rozwojem i Coaching. Dyplomowany Asesor - Akademia Asesora (AC/DC) Ernst & Young. Trener programu "Spadochron". Licencja uprawniająca do prowadzenia zajęć metodą "Spadochron" dla osób planujących rozwój kariery. Przeprowadził kilkaset indywidualnych projektów doradczych związanych z zarządzaniem karierą, efektywnym poszukiwaniem pracy oraz przygotowań do rozmów rekrutacyjnych dla klientów z branż: HR, produkcja, motoryzacja, FMCG, farmacja, kosmetyka, handel, zakupy, outsourcing, consulting, logistyka, transport, energetyka, IT, marketing.