Planowanie sukcesji i stabilności zespołu dla menedżerów

Planowanie sukcesji i stabilności zespołu dla menedżerów

Cel szkolenia:

 • Zdobycie wiedzy na temat znaczenia i zasad planowania sukcesji.
 • Rozwój umiejętności w aspekcie określania kompetencji pracowniczych i ich diagnozy.
 • Poznanie procesu, doprowadzającego do efektywnej sukcesji poprzez właściwe rozpoznanie, rozwój talentów oraz rozpoznanie możliwych ścieżek karier.
 • Poznanie różnych opcji planowania sukcesji poprzez praktyczne przykłady z życia firm.

Zakres tematyczny

 • Cel planowania sukcesji w organizacji – wprowadzenie.
 • Zarządzanie talentami, budowanie ścieżek kariery i planowanie sukcesji jako kluczowy element zarządzania zespołem i zarządzania ryzykiem.
 • Znaczenie kultury organizacyjnej dla zarządzania zespołem.
 • Przegląd stabilności.
 • Co wpływa na skuteczność planu sukcesji?
 • Kryteria uwzględniane przy tworzeniu planu rozwoju pracownika i planu sukcesji.
 • Czynniki decydujące o planowaniu kariery.
 • Diagnoza potencjału rozwojowego pracownika.
 • Sporządzanie planu ścieżki kariery zawodowej.
 • Planowanie sukcesji w praktyce.

Czas trwania: 2 dni

Metody szkoleniowe: szkolenie prowadzone jest metodą warsztatową i zawiera: ćwiczenia zespołowe i indywidualne, analizy przypadków, symulacje, mini wykłady połączone z dyskusją, testy i kwestionariusze auto diagnostyczne oraz technikę „burzy mózgów”.

Doskonalone kompetencje: świadomość biznesowa, dbałość o zespół, zręczność organizacyjne, podejmowanie decyzji, rozwijanie innych, orientacja na wynik, krytyczne myślenie, zarządzanie ryzykiem, planowanie i ustalanie priorytetów.