Facylitacja czyli efektywne prowadzenie spotkań

Facylitacja czyli efektywne prowadzenie spotkań

Cel szkolenia:

 • Zwiększenie efektywności prowadzonych spotkań.
 • Umiejętność uruchamiania procesu kreatywnego w zespole.
 • Szybsze podejmowanie decyzji zespołowych, które są akceptowane przez wszystkich członków grupy
 • Skuteczne radzenie sobie z trudnymi sytuacjami podczas pracy w grupie.

Zakres merytoryczny:

 • Na czym polega rola facylitatora?
 • Czym różni się od roli trenera czy menedżera?
 • Nadawanie struktury spotkaniu vs. reagowanie na bieżące wydarzenia. Fazy spotkania.
 • Zasady prowadzenia efektywnych spotkań grupowych – jak zapewnić maksymalne zaangażowanie uczestników i jednocześnie nie stracić z oczu celu spotkania?
 • Zadawanie pytań, które angażują grupę.
 • Doskonalenie technik słuchania.
 • Rozwiązywanie trudnych sytuacji w grupie (konflikty, emocje, spadek zaangażowania itp.).
 • Radzenie sobie z trudnymi zachowaniami uczestników (podważanie autorytetu facylitatora, monopolizowanie dyskusji, blokowanie prac).
 • Techniki grupowego generowania pomysłów i podejmowania decyzji.
 • Refleksja na temat własnego stylu facylitacji, silnych stron i obszarów rozwoju.

Czas trwania: 2 dni

Doskonalone kompetencje:

Orientacja na klienta/ Orientacja na wynik/ Współpraca/ Zarządzanie złożonością (complexity management)/ Planowanie i ustalanie priorytetów/ Zarządzanie konfliktem/ Komunikacja/ Zręczność interpersonalna/ Wzbudzanie zaufania/ Docenianie różnorodności (diversity appeciation)/ Rozumienie innych – empatia/ Zarządzanie emocjami

Metodologia: warsztat z wykorzystaniem aktywizujących metod dydaktycznych, takich jak: ćwiczenia indywidualne i grupowe, analizy przypadków. Podczas szkolenia, każdy z uczestników będzie miał okazję przeprowadzić fragment spotkania i przećwiczyć wybrane techniki, a także dostać informację zwrotną na temat swoich umiejętności.