Ocena i rekrutacja

Ocena i rekrutacja

Assessment Center (Centrum Oceny) polega na diagnozie poziomu kompetencji zawodowych pracowników lub potencjalnych pracowników (kandydatów biorących udział w procesie rekrutacji) .

Metodę stosuje się w przypadku gdy chcemy wyłonić najlepszego kandydata w procesie rekrutacyjnym .

Metoda jest skuteczna ze względu na swoją kompleksowość: kompetencje pracowników są oceniane w różnorodnych zadaniach przez kilku asesorów.

Nasza usługa AC obejmuje:

- definicję kluczowych kompetencji,  ich wskaźników behawioralnych i skali oceny
- projektowanie sesji AC: przygotowanie narzędzi/ zadań do oceny kompetencji
- przeprowadzenie AC
- analizę wyników i dokonanie oceny w zespole asesorskim
- opracowanie raportów dla klienta i uczestników
- podsumowanie sesji i udzielenie naszych rekomendacji

Jakie ten projekt ma znaczenie dla organizacji?

Assessment Center:

- uzyskanie wszechstronnego obrazu kompetencji kandydatów objętych procesem
- zminimalizowanie błędnych decyzji w procesie rekrutacji
- wybór finalnego kandydata najbardziej odpowiadającego potrzebom organizacji przy użyciu obiektywnej oceny
- obniżenie kosztów rotacji w organizacji poprzez trafny wybór nowych kandydatów

Zasady współpracy na projekcie AC

- transparentność i uczciwość – jasno komunikujemy uczestnikom procesu AC jaka jest jego rola
- bezstronność –oceny dokonujemy wyłącznie na podstawie zdefiniowanych kryteriów kompetencyjnych
- dbanie o pozytywną atmosferę – dbamy o uczestników AC, budujemy przyjazną atmosferę sprzyjającą ujawnianiu się badanego potencjału kompetencyjnego
- najlepsze praktyki – nasi asesorzy to doświadczeni profesjonaliści posiadający gruntowną wiedzę  i doświadczenie w przeprowadzaniu tego typy procesów. Działamy w oparciu o standardy E&Y

Rekrutacja

W zakresie rekrutacji współpracujemy z międzynarodową firmą Big Fish www.e-bigfish.com.pl specjalizującą się w procesach rekrutacyjnych w obszarze łańcucha dostaw (zakupy, logistyka, planowanie, inżyniering, produkcja).

Big Fish z siedzibą w Paryżu została założona w 2002 r przez grupę ekspertów z dziedziny zakupów, HR i zarządzania łańcuchem dostaw. Firma posiada swoje biura w Europie, Afryce i Stanach Zjednoczonych, zatrudniające łącznie ponad 85 osób, współpracuje również z grupą 300 wyselekcjonowanych, zewnętrznych ekspertów.

Realizujemy zlecenia na stanowiska eksperckie oraz średniej i wyższej kadry menedżerskiej.