Large System Transformation (LAST) - Metodyka wprowadzania zmian w dużych organizacjach

Large System Transformation (LAST) - Metodyka wprowadzania zmian w dużych organizacjach

Zainteresowanie wprowadzaniem zmian nasiliło się mniej więcej w połowie lat dziewięćdziesiątych. To właśnie wtedy organizacje, zwłaszcza te biznesowe zaczęły silniej przyspieszać.

Z tego trendu wyrósł właśnie cały ruch agile,  który najpierw w informatyce, a obecnie coraz częściej w organizacjach o innym typie,  jest wdrażany jako filozofia i praktyka umożliwiające wprowadzanie zmian. Historia tego sposobu myślenia zaczęła się jednak w organizacjach pracujących bardziej projektowo i mogących pozwolić sobie na wprowadzanie szybkich zmian przy zachowaniu bardziej stałej formuły (procesów) działania. Organizacje o innej charakterystyce, zwłaszcza te które są duże, a nawet bardzo duże z jednej strony muszą się zmieniać, z drugiej strony nie mogą pozwolić sobie na taką gwałtowność. Doświadczenia pokazują również, że stosowanie konwencjonalnych metod zmiany, sprawia  że jedynie około 30% z nich jest efektywna.

LAST® jest metodyką wprowadzania zmian organizacyjnych w dużych organizacjach, uwzględniającą ich specyfikę kulturową i różnorodność działania. Jest przy tym rozwiązaniem uwzględniającym potrzebę szybkości i uczenia się jako kluczowego kryterium efektywności zmiany.

Najbliższy termin szkolenia w formie otwartej 08-09.10.2018 r. Więcej informacji organizacyjnych poniżej.

CELE:

Po zakończeniu szkolenia, uczestnicy:

 1. Scharakteryzują organizacje jako CAS (Complex Adaptive System)
 2. Opiszą rozwój organizacji
 3. Ustalą ograniczenia w uczeniu się organizacji
 4. Ocenią gotowość organizacji do uczenia się
 5. Ustalą obszar zmian w zakresie uczenia się
 6. Scharakteryzują pojęcie space learning
 7. Opracują mapę gotowości na bazie wyników
 8. Poznają kryteria wyboru metod zaangażowania zespołu w proces zmian
 9. Opracują strategię wdrożenie zmiany dla wybranego obszaru organizacji w relacji z innymi jednostkami organizacyjnymi

PROGRAM:

1. LAST  - O jakich organizacjach mówimy?

 • Charakterystyka LAST - kiedy potrzebne jest zmiana  na dużą skalę
 • CAS - Complex Adaptive System - czyli organizacja w ujęciu systemowym
 • Zoom na CAS - z jakiej perspektywy oglądamy zmianę w systemie?
 • Kluczowe założenie zmiany - uczenie się, jako cele zmiany systemu
 • Zmiana założeń zmiany

2. Rozwój CAS

 • Fazowy rozwój organizacji
 • Przebieg fazowości
 • Zmiany organizacyjne w fazach
 • Zmiany kulturowe w organizacji
 • Góra lodowa działania organizacji

3. Kultura organizacyjne – wyznacznik zmiany – uczenia się

 • Kultura organizacyjna
 • Typy kultur organizacyjnych
 • Modele mentalne jako stabilizatory działania organizacji
 • Zmiana jako zdolność CAS do uczenia się
 • Czym jest realne uczenie się organizacyjne
 • Uczenie się indywidualne i organizacyjne
 • Cykl uczenia się organizacyjnego

4. Jak zmieniają się duże systemy... i dlaczego tak trudno?

 • Zmiana jako cykl uczenia się
 • Strategia strategii
 • Patologie w uczeniu się
 • Działanie jednostek, a zmiana systemu
 • Środowisko uczenia się – środowisko zmiany
 • Charakterystyka środowiska uczenia się (learning space) & środowisko pracy
 • Kryteria sprawności uczenia się organizacyjnego - TRUST & TENSION 1®            

5.Badanie gotowości na zmianę

 • Badanie środowiska uczenia - TRUST & TENSION 1®
 • Relacje między obszarami - dynamiczna nierównowaga
 • Gotowość organizacji do utrzymywania nierównowag
 • Fazowość, a zmiana gotowości do utrzymywania równowagi
 • Badanie gotowości do utrzymywania nierównowagi - TRUST & TENSION 2®
 • Mapa gotowości do transformacji®
 • Analiza gotowości na zmianę

6. Angażowanie zespołów w budowanie środowiska uczenia się

 • 10 CION – czyli 10 zaleceń
 • Techniki budowania zaangażowania
 • Wprowadzanie zmian w pracy
 • Simurel
 • Work out
 • Whole – Scale
 • Ustalanie przyszłości
 • The Search Conference
 • ICA Strategic Planning Process
 • Whole - Scale Change
 • Future Search
 • Appreciative Inquiry
 • World Cafee

7. Projektowanie pracy

 • Large Group Work Design
 • Participative Design

8. Motywacja indywidualna pracowników do wprowadzania zmian

 • Indywidualne kształtowanie motywacji jako proces społeczny
 • Motywacja jako przejaw wartościowana
 • Zmiana wartościowania w systemach społecznych
 • Rozwój systemów organizacyjnych jako systemów wartości

9. Duża zmiana step by step

 • Badanie gotowości na zmianę
 • Analiza gotowości
 • Budowanie systemu uczenia się

Uczestnictwo w szkoleniu umożliwi:

 • podniesienie efektywności wprowadzania zmian w organizacji
 • unikanie błędów we wdrażaniu zmian w organizacjach o dużym zróżnicowaniu kulturowym
 • optymalizację budżetów potrzebnych do wprowadzania zmian
 • zainstalowanie zwinnych rozwiązań w organizacji

 

Autor i prowadzący: Dr Marcin Żółtak

Informacje organizacyjne:

 • Najbliższy termin szkolenia: 08-09.10.2018 r.
 • Czas trwania: 2 dni
 • Miejsce szkolenia: Warszawa
 • Koszt uczestnictwa w szkoleniu 2 dniowym: 1800 netto + 23 % VAT
 • Osoba kontaktowa: michalpiatkowski@readytojump.pl

Doskonalone kompetencje:

Odwaga menedżerska/ Zręczność interpersonalna/ Relacje z innymi/ Zręczność polityczna/ Orientacja na wynik/ Wywieranie wpływu/ Motywowanie innych/ Świadomość biznesowa/ Podejmowanie decyzji/ Rozwiązywanie problemów/ Wizja strategiczna/ Komunikacja/ Ustalanie wizji i celu/ Zręczność organizacyjna/ Radzenie sobie z niepewnością/ Przewodzenie zmianom/ Motywowanie innych/ Rozwój podwładnych/ Zręczność strategiczna