„Advanced Leadership” – zaawansowane przywództwo

„Advanced Leadership” – zaawansowane przywództwo

Formularz kontaktowy

Cel szkolenia:

Szkolenie zostało pomyślane jako praktyczny przewodnik dla osób zarządzających w praktyce. W trakcie szkolenia skoncentrujemy się na przeglądzie systemu zarządzania, przyjmując że uczestnikami szkolenia są kierownicy z przygotowaniem, którym zależy na podniesieniu kompetencji zarządczych.

W trakcie szkolenia przyjrzymy się całości działania jednostki organizacyjnej, za którą są odpowiedzialni uczestnicy szkolenia. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą umieli przygotować diagnozę obszaru, którym zarządzają oraz przygotować plan rozwoju zarówno dla zespołu jaki i dla indywidualnych pracowników. 

 

Program szkolenia:

 

 1. System zarządzania
  • Organizacja organizacji – w jaki sposób skonstruowane są organizacje
  • Model DICODIA
  • Poziomy zarządzania
  • Kluczowe obszary odpowiedzialności zarządzających w organizacji
  • Kompetencje na różnych poziomach zarządzania

 

 1. Przywództwo - zarządzanie
  • Kim jest przywódca, kim jest zarządzający
  • Balansowanie pomiędzy rolami
  • Partycypacyjny model przywództwa
  • Kształtowanie kultury działania

 

 1. Funkcje zarządcze – uwarunkowania i problemy
  • Cykl zarzadzania
  • Zarządzanie przez wartości
  • Zarządzanie przez cele
  • Zarządzanie operacjami i wynikami
  • Rozwój organizacji i pracowników
  • Monitoring i ocena działania
  • Diagnoza potrzeb rozwoju jednostki organizacyjnej z wykorzystaniem modelu DICODIA

 

 1. Rozwój zespołu
  • Cechy efektywnego zespołu
  • Sprawdź swój zespół
  • Fazowy rozwój zespołu
  • Role zespołowe – możliwości i ograniczenia

 

 1. Dysfunkcje działania zespołu
  • Pięć dysfunkcji działania zespołu
  • Ograniczenia w rozwoju – działania zespołu
  • Planowanie rozwoju zespołu – łączenie potrzeb organizacyjnych i zespołowych

 

 1. Indywidualny rozwój pracowników
  • W jaki sposób rozwijają się pracownicy
  • Diagnozowanie potrzeb rozwojowych pracowników
  • Prowadzenie rozmów rozwojowych z pracownikami
  • Definiowanie celów i obszarów rozwojowych
  • Budowanie zespołowych i grupowych planów rozwoju

 

Metody szkoleniowe:

W trakcie szkolenie efektywnie łączymy klasyczne metody jak wykład, ćwiczenia indywidualne, grupowe, testy oraz pracę bazującą na studiach przypadku. Uważamy je za najbardziej efektywne źródło uczenie się wykorzystywane w trakcie sesji szkoleniowej realizowanej w sali szkoleniowej. Studium przypadku pozwala połączyć wiedzę nową z dotychczasową, z działaniem oraz pracą grupową. Drugą kluczową metodą jest realizacja mikroprojektów, które pozwalają przyjąć założenia, wykorzystać wiedzę ze szkolenia i wykorzystać ją w działaniu.  

Czas trwania: 2 dni

Doskonalone kompetencje:

Przywództwo/ Odwaga menedżerska/ Zręczność interpersonalna/ Relacje z innymi/ Zręczność polityczna/ Orientacja na wynik/ Wzbudzanie zaufania/ Rozwój własny/ Wywieranie wpływu/ Motywowanie innych/ Zarządzanie zmianą/ Świadomość biznesowa/ Podejmowanie decyzji/ Rozwiązywanie problemów/ Wizja strategiczna/ Komunikacja/ Ustalanie wizji i celu/ Rozwijanie podwładnych/ Dbałość o zespół/ o podwładnych/ Rozumienie innych – empatia/ Ustalanie wizji i celu / Motywowanie innych/ Zręczność organizacyjna

 

Skontaktuj się z nami