Ja jako negocjator

Ja jako negocjator

Cel szkolenia:

 • Uświadomienie sobie własnego potencjału, predyspozycji oraz kompetencji, które warto doskonalić w negocjacjach.
 • Praca nad własnym wizerunkiem negocjatora.
 • Podniesienie skuteczności komunikacji i umiejętności dopasowania jej do sytuacji i osoby.

Zakres merytoryczny:

 • Rozpoznanie własnego potencjału i predyspozycji.
 • Kluczowe kompetencje negocjatora.
 • Autodiagnoza własnych predyspozycji oraz kompetencji wspomagających.
 • Kształtowanie własnego stylu negocjacyjnego na bazie: typu osobowości, typu poznawczego, typu inteligencji.
 • Jak jestem postrzegany i jakie nastawienia i zachowania wywołuję? Elementy treningu interpersonalnego nastawionego na informacje zwrotne.
 • Mój wizerunek i moja autoprezentacja.
 • Moje silne i słabe strony w roli negocjatora (osobisty SWOT).
  • moje atuty (moje najskuteczniejsze umiejętności i zachowania).
  • moje zainteresowania (co mnie inspiruje, a co leży poza obszarem moich preferencji i możliwości).
  • nad czym muszę popracować – jakie kompetencje muszę doskonalić aby podnieść efektywność negocjacji.
 • Komunikacja
 • Budowanie kontaktu i relacji z klientem
  • moja mapa świata – jak selekcjonuję informacje
  • moje potrzeby
  • moje doświadczenia i obawy – co projektuję na partnera negocjacyjnego?
  • komunikacja werbalna i niewerbalna
 • Zbieranie informacji i przedstawianie oferty
  • słuchanie
  • dostrajanie się do drugiej strony
  • komunikowanie się poprzez różne kanały sensoryczne
  • kierowanie rozmowa za pomocą pytań
  • argumentowanie

Czas trwania: 2 dni

Doskonalone kompetencje:

Orientacja na wynik/ Współpraca/ Wzbudzanie zaufania/ Rozwój własny/ Negocjacje/ Opanowanie/ Zręczność interpersonalna/ Relacje z innymi/ Komunikacja/ Wzbudzanie zaufania/ Rozwój własny/ Asertywność/ Zarządzanie emocjami

Metodologia: mini wykłady, burza mózgów, praca w małych grupach, techniki dobrego słuchania i mówienia, zaczerpnięte z NLP, gry negocjacyjne, videotrening, testy i kwestionariusze, symulacje, case study