W co grają ludzie? Trening współpracy i rozwiązywania konfliktów oparty na koncepcji organizacyjnej analizy transakcyjnej

W co grają ludzie? Trening współpracy i rozwiązywania konfliktów oparty na koncepcji organizacyjnej analizy transakcyjnej

Formularz kontaktowy

Cel szkolenia:

 • Integracja zespołu – zwiększenie akceptacji i zrozumienia.
 • Odreagowanie emocji
 • Zbudowanie płaszczyzny współpracy w obrębie zespołu

Zakres merytoryczny:

Ćwiczenia otwierające i integrujące grupę, zbudowanie kontraktu na współpracę. Diagnoza sytuacji w zespole z zastosowaniem metod projekcyjnych i analitycznych, wspomagana dyskusją moderowaną i techniką obrazową.

 • Metafora zespołu – ćwiczenie w podgrupach, w podsumowaniu uzyskanie istotnych informacji o specyfice relacji w zespole pracowników
 • Zastosowanie techniki zdań niedokończonych – ćwiczenie indywidualne wydobywające emocje w odniesieniu do atmosfery w pracy
 • Zadanie zespołowe pozwalające rozpoznać zasoby grupy

Analiza SWOT zespołu – ćwiczenie diagnozujące potencjał grupy – mocne strony i obszary do rozwoju. Wprowadzenie do koncepcji Organizacyjnej Analizy Transakcyjnej.

 • Wprowadzenie do teorii stanów „Ja” w koncepcji Analizy Transakcyjnej
 • kwestionariusz stanów „Ja”
 • Wprowadzenie do torii komunikacji w rozumieniu Analizy Transakcyjnej
 • Egogram w komunikacji
 • Gry w organizacji – dyskusja, co się dzieje, kiedy nie komunikujemy się wprost i nie przyjmujemy postawy ++?
 • Koncepcja znaków rozpoznania ( stroków) – ćwiczenie ekonomia wzmocnień w relacjach interpersonalnych

Tworzenie zadeklarowanego przez grupę zbioru zasad obowiązujących zespół po szkoleniu

 • Podsumowanie zajęć z zastosowaniem techniki coachingu, użyciem techniki Points of You - gry The Coaching Game , zaimplantowanie zasad pracy zespołowej, utrwalenie pozytywnych postaw i zobowiązań, oraz udzielenie sobie wzajemnie wspierającej informacji zwrotnej.

Czas trwania: 2 dni

Doskonalone kompetencje:

Współpraca/ Wzbudzanie zaufania/ Docenianie różnorodności/ Rozwój własny/ Budowanie  efektywnych zespołów/ Wzbudzanie zaufania/ Ustalanie wizji i celu/ Zarządzanie konfliktem/ Asertywność/ Komunikacja/ Docenianie różnorodności (diversity appeciation)/ Zręczność organizacyjna/ Rozwiązywanie problemów/ Krytyczne myślenie/ Myślenie analityczne/ Odwaga menedżerska/ Zręczność interpersonalna/ Relacje z innymi/ Współpraca/ Wzbudzanie zaufania/ Rozwój własny/ Dbałość o zespół/ o podwładnych/ Rozumienie innych - empatia/ Zarządzanie emocjami/ Wywieranie wpływu

Metodologia

Refleksja i autodiagnoza, doświadczenia własne, gra coachingowa, zadania kreatywne, wykład, ćwiczenia w grupach, dyskusja. Podczas warsztatu stosujemy narzędzie PPR („Personal Progress Roadmap”, które pozwala na monitorowanie wdrożenia wiedzy w praktyce zawodowej)

Więcej informacji o Analizie Transakcyjnej znajdziesz pod http://readytojump.pl/analiza-transakcyjna-wspolpraca-rozwiazywanie-konfliktow.html

Szkolenie biznesowe dostarczane zarówno w formie otwartej jak i zamkniętej, dedykowane zarówno pracownikom firm lokalnych i międzynarodowych jak i pracownikom instytucji oraz urzędów.
Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia zarówno w większych miastach jak Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań czy Gdańsk jak i w mniejszych miastach i miejscowościach.

 

Skontaktuj się z nami