7 nawyków skutecznego działania - zarządzanie czasem i emocjami

7 nawyków skutecznego działania - zarządzanie czasem i emocjami

Cel szkolenia:

 • Zdefiniowanie utrudnień. Uświadomienie sobie osobistego stylu pracy.
 • Poznanie mechanizmów organizowania pracy. Poznanie technik ułatwiających planowanie.
 • Docenienie wagi ustalania priorytetów.

Zakres tematyczny:

 • Wprowadzenie - koncepcja  Coveya – 7 nawyków skutecznego działania: pro aktywność, wizja celu, priorytetyzacja, postawa ++, zrozumienie, synergia, samodoskonalenie – dążenie do równowagi
 • Diagnoza własnego stylu zarządzania czasem
 • Czas obiektywny a subiektywne postrzeganie czasu. Osobista organizacja czasu
 • Krzywa Refa – definiowanie własnych rytmów energetycznych
 • Diagnoza stylu życia – balansu miedzy życiem prywatnym a zawodowym. Określenie swoich zasobów                i możliwości – fundamentu własnej skuteczności
 • Najczęstsze problemy – pożeracze czasu. Co dezorganizuje nasze działania? Sieć własnych uwikłań czasowych ( kwestionariusz: Złodzieje mojego czasu)
 • Planowanie jako warunek sukcesu: wytyczanie i definiowanie celów – metoda SMART, cele krótko – i długoterminowe, cele operacyjne i strategiczne
 • Efektywne zarządzanie sobą w czasie – przydatne techniki: matryca Eisenhowera, analiza ABC, zasada Pareto, prawo Parkinsona, delegowanie i podejmowanie decyzji
 • Radzenie sobie ze stresem: Rozpoznanie czynników powodujących stres w pracy
 • Diagnoza aktualnego stanu napięcia w ciele - tworzenie portretu bioenergetycznego: diagnoza własnego stylu reagowania na stres,  odkrywanie indywidualnych obszarów szczególnie wrażliwych na stres, pozytywne i negatywne aspekty stresu - kiedy i jak go wykorzystać.
 • Radzenie sobie ze stresem i emocjami: techniki relaksacyjne, ćwiczenia bioenergetyczne, asertywna komunikacja
 • Automotywacja, czyli jak pielęgnować własny entuzjazm: kształtowanie własnego kierunku rozwoju zgodnego z predyspozycjami i wartościami, pozytywna postawa życiowa i ciekawość poznawcza, kierowanie motywacją osobistą – pozytywne programowanie

Czas trwania: 2 dni

Doskonalone kompetencje:

Orientacja na klienta/ Orientacja na wynik/ Zarządzanie złożonością/ Planowanie i ustalanie priorytetów/ Rozwój własny/ Radzenie sobie w sytuacjach niejasnych/ Work/Life Balance/ Asertywność/ Zarządzanie emocjami/ Relacje z innymi/ Zręczność organizacyjna/ Podejmowanie decyzji/ Zarządzanie złożonością (complexity management)/ Delegowanie/ Organizacja pracy

Metody szkoleniowe: Ćwiczenia relaksacyjne z muzyką, wizualizacja, ćwiczenia bioenergetyczne, testy, kwestionariusze, praca w grupach, psychorysunek, case study, zadania zespołowe przeplatane mini wykładami.  Autoanaliza i strategie rozwoju na bazie techniki SWOT-a  osobistego, techniki zaczerpnięte z NLP, koncepcji Coveya i Lowena.