Asertywność i budowanie autorytetu lidera

Asertywność i budowanie autorytetu lidera

Formularz kontaktowy

Cele szkolenia:

 • Zapoznanie się z podstawowymi regułami zachowań asertywnych i asertywności
 • Uświadomienie sobie praw osobistych i praw innych ludzi
 • Rozwijanie umiejętności wyznaczania i obrony własnego oraz poszanowania cudzego terytorium psychologicznego
 • Budowanie poczucia zdrowej pewności siebie w sytuacjach zawodowych
 • Kształtowanie umiejętności radzenia sobie z trudnymi partnerami
 • Uświadomienie sobie zasad dbania o interesy Firmy i swoje własne

Zakres merytoryczny:

Asertywna sztuka słuchania :

 • Nadawca i odbiorca komunikatu – relacje,
 • Asertywna komunikacja z rozmówcami

Parafraza a asertywność:

 • Dlaczego nie parafrazujemy? 4 błędy
 • Jak parafrazować?

Asertywne metody odpierania zastrzeżeń:

 • Z przekonań wynikają zachowania – matryca Nie OK./OK. – Ja/Ty
 • Klasyfikacja zastrzeżeń
 • Asertywne metody radzenia sobie z zastrzeżeniami
 • Przewodnik po zastrzeżeniach
 • Asertywne metody radzenia sobie z agresywnym rozmówcą

Asertywność w komunikacji:

 • Pięć praw Fensterheima
 • Komunikaty JA

Świadomość własnego potencjału:

 • Moje mocne strony
 • Wewnętrzny głos
 • Asertywny monolog wewnętrzny, anty asertywny monolog wewnętrzny
 • Asertywne stawianie granic
 • Asertywna odmowa
 • Techniki pomagające w asertywnej odmowie
 • Reagowanie na krytykę
 • Postawa asertywna w sytuacji krytyki x 3
 • Asertywne prośby
 • Asertywne polecenia
 • Asertywna pochwała
 • Asertywna krytyka
 • Asertywna informacja zwrotna/ Jak chwalić asertywnie?

Odgrywanie ról, przykłady sytuacji rozmowy.

Ocena stylu rozmowy, doboru argumentów, zrozumienia zasad asertywności w kontekście zdobytej podczas szkolenia wiedzy.

Zależności - podsumowanie

Czas trwania: 2 dni

Doskonalone kompetencje:

Asertywność/ Przywództwo/ Komunikacja/ Wywieranie wpływu/ Odwaga menedżerska/ Zręczność interpersonalna/ Zarządzanie konfliktem/ Opanowanie/ Docenianie różnorodności (diversity appeciation)/ Orientacja na wynik/ Wzbudzanie zaufania/ Dbałość o zespół/ o podwładnych/ Rozwijanie podwładnych/ Rozumienie innych – empatia/ Zarządzanie emocjami/ Relacje z innymi/ Zarządzanie interesariuszami

Metodologia:

Analiza przypadków, ćwiczenia zespołowe, indywidualne, dyskusje kierowane, symulacje, testy, wykład.

Szkolenie jest realizowane metodami warsztatowymi, angażującymi uczestników takimi jak m.in.: odgrywanie scenek, ćwiczenia w podgrupach, dyskusje, praca indywidualna

Podczas warsztatu stosujemy narzędzie PPR („Personal Progress Roadmap”, które pozwala na monitorowanie wdrożenia wiedzy w praktyce zawodowej)

 

 

Skontaktuj się z nami